fbpx

LINE Card Message ข้อความแบบการ์ด

ฟีเจอร์ที่ทุกคนที่ใช้ LINE OA ต่างรอกันมานานปล่อยออกให้ใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว เรียกกันว่า LINE Card Message หรือการส่ง ข้อความแบบการ์ด

KITTIWAT

KITTIWAT

ตุลาคม 23, 2019